Information

Vigtigheden af ​​gartneri næringsstoftestning

Vigtigheden af ​​gartneri næringsstoftestningWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Gødning og andre organiske restprodukter e. Men hvis organiske rester eller gødning misbruges, kan N transporteres fra landbrugsmarker med regn- eller kunstvandingsvand, hvilket muligvis forurener nærliggende vandområder. At forstå, hvordan N reagerer i landskabet, kan hjælpe os med at maksimere plantevækst og afgrødeudbytte, samtidig med at skadelige tab af N til miljøet minimeres. Dette dokument hjælper landbrugsproducenter med at forstå, hvordan N interagerer i miljøet gennem N-kredsløbet for at guide vedligeholdelse og bæredygtighed af landbrugsafgrødeproduktion. Afgrøderester, der efterlades på jordoverfladen eller indarbejdes i muldjorden under jordbearbejdning, giver en kilde til organisk stof til jorden. Organisk stof indeholder former for N, der ikke er tilgængelige for voksende planter.

Indhold:
  • Hjemmehaver: en lovende tilgang til at forbedre husholdningernes fødevaresikkerhed og velvære
  • Plantevævsanalyse: En vigtig del af næringsstofhåndtering
  • Fortolkning af jordprøveresultater
  • Jordtest til Ohio græsplæner, landskaber, frugtafgrøder og grøntsagshaver
  • Makronæringsstoffer i planter
  • Kornnæringsstofanalyse og dens rolle i forvaltningen
  • Vand- og næringsstofeffektivitet
  • Agronomisk indsigt
  • Faktaark og publikationer
SE RELATERET VIDEO: Teknologi til analyse af plantesaft for bedre at imødekomme afgrødebehov

Hjemmehaver: en lovende tilgang til at forbedre husholdningernes fødevaresikkerhed og velvære

Jord er en vigtig kilde til næringsstoffer, som planter har brug for til vækst. De tre vigtigste næringsstoffer er nitrogen N, fosfor P og kalium K.

Sammen udgør de trioen kendt som NPK. Andre vigtige næringsstoffer er calcium, magnesium og svovl. Planter har også brug for små mængder jern, mangan, zink, kobber, bor og molybdæn, kendt som sporstoffer, fordi kun spor er nødvendige for planten. Rollen disse næringsstoffer spiller i plantevækst er kompleks, og dette dokument giver kun en kort oversigt.

Nitrogen er et nøgleelement i plantevækst. Det findes i alle planteceller, i planteproteiner og -hormoner og i klorofyl. Atmosfærisk nitrogen er en kilde til jordens kvælstof. Nogle planter såsom bælgfrugter fikserer atmosfærisk nitrogen i deres rødder; ellers bruger gødningsfabrikker nitrogen fra luften til at lave ammoniumsulfat, ammoniumnitrat og urinstof. Når det påføres jord, omdannes nitrogen til mineralsk form, nitrat, så planterne kan optage det.

Jord med højt indhold af organisk materiale såsom chokoladejord er generelt højere i nitrogen end podzoljord. Nitrat udvaskes let af jorden ved kraftig regn, hvilket resulterer i forsuring af jorden. Du skal ofte tilføre kvælstof i små mængder, så planterne bruger det hele, eller i organisk form som fx komposteret gødning, så udvaskningen mindskes. Fosfor hjælper med at overføre energi fra sollys til planter, stimulerer tidlig rod- og plantevækst og fremskynder modenhed. Meget få australske jorder har nok fosfor til vedvarende afgrøde- og græsningsproduktion, og nordkysten er ingen undtagelse.

Den mest almindelige fosforkilde på nordkysten er superfosfat, fremstillet af stenfosfat og svovlsyre.

Al gødning indeholder fosfor; gødning fra kornfodrede dyr er en særlig rig kilde. Kalium øger planternes styrke og sygdomsresistens, hjælper med at danne og flytte stivelse, sukker og olier i planter og kan forbedre frugtkvaliteten. Kalium er lavt eller mangelfuldt på mange af de sandede jorde på nordkysten. Der kan også forekomme kraftig fjernelse af kalium på jorde, der bruges til intensiv græsning og intensive havebrugsafgrøder, såsom bananer og cremeæbler.

Calcium er afgørende for rodsundhed, vækst af nye rødder og rodhår og udvikling af blade. Den er generelt en mangelvare i Nordkystens sure jorde.

Kalk, gips, dolomit og superphosphat en blanding af calciumphosphat og calciumsulfat leverer alle calcium. Superfosfat er nyttigt, hvor der er behov for calcium og fosfor. Magnesium er en nøglekomponent i klorofyl, planters grønne farvemateriale, og er afgørende for fotosyntesen, omdannelsen af ​​solens energi til føde for planten.

Mangler opstår hovedsageligt på sandet sur jord i områder med høj nedbør, især hvis det bruges til intensiv gartneri eller mejeri. Kraftig anvendelse af kalium i gødning kan også forårsage magnesiummangel, så banandyrkere skal holde øje med magnesiumniveauerne, fordi bananer er store kaliumbrugere.

Magnesiummangel kan overvindes med dolomit en blandet magnesium-calciumcarbonat, magnesitmagnesiumoxid eller epsomsalte magnesiumsulfat.Svovl er en bestanddel af aminosyrer i planteproteiner og er involveret i energiproducerende processer i planter.

Det er ansvarlig for mange smags- og lugtforbindelser i planter som aromaen af ​​løg og kål. Svovlmangel er ikke et problem i jord, der er højt i organisk stof, men det udvaskes let. På nordkysten er Seaspray en vigtig kilde til atmosfærisk svovl. Superphosphat, gips, elementært svovl og sulfat af ammoniak er de vigtigste gødningskilder.

Molybdænmangel er udbredt i nordkystens syrejord, men kan let afhjælpes med anvendelser af MO -super, molybdæntrioxid påført under inokulation og kalkpelletering af bælgplanter eller natriummolybdat sprayet på unge nye planter.

Hjem Landbrug Jordjordprøvning og analyse. Flere emner i dette afsnit. Større elementer nitrogen N nitrogen er et nøgleelement i plantevækst. Fosfor P -fosfor hjælper med at overføre energi fra sollys til planter, stimulerer tidlig rod og plantevækst og skynder modenhed.

Kalium K -kalium øger planternes styrke og sygdomsmodstand, hjælper med at danne og bevæge stivelse, sukker og olier i planter og kan forbedre frugtkvaliteten. Muriate af potash og sulfat af potash er de mest almindelige kilder til kalium. Calcium CA -calcium er vigtig for rodsundhed, vækst af nye rødder og rodhår og udvikling af blade.

Magnesium mg magnesium er en nøglekomponent i chlorophyll, det grønne farvelægningsmateriale af planter, og er afgørende for fotosyntesen omdannelsen af ​​solens energi til mad til planten. Svovls svovl er en bestanddel af aminosyrer i planteproteiner og er involveret i energiproducerende processer i planter. Sporelementer. Iron Fe -jern er en bestanddel af mange forbindelser, der regulerer og fremmer vækst og er let tilgængelig i nordkystens syrejord.

Mangan Mn Mangane hjælper med fotosyntesen. Det er frit tilgængeligt i nordkystens syrejord, ofte i giftige mængder i meget syre jord, men kan være mangelfuld i sandjord. Toksicitet afhjælpes med kalk. Kobber Cu kobber er en vigtig bestanddel af enzymer i planter og er let tilgængelig i nordkystjord, selvom det kan være mangelfuldt i rød jord.

Overforbrug af et andet sporelement, molybdæn, kan forårsage kobbermangel hos dyr. Toksicitet kan være et problem for gartneri, der regelmæssigt bruger Bordeaux -blanding eller kobberoxychloridspray til at kontrollere sygdomme på gartneriafgrøder. Zink Zn -zink hjælper med produktionen af ​​et plantehormon, der er ansvarlig for stammeforlængelse og bladudvidelse. Det er let tilgængeligt i syrejord, men kombineres let med jern i nordkystens røde jordarter.

Dette hærdes let med tilsætning af zinksulfat eller knuste zinkmineraler. Frugttræer kan sprøjtes med zink. Bor B -bor hjælper med dannelsen af ​​cellevægge i hurtigt voksende væv. Mangel reducerer optagelsen af ​​calcium og hæmmer plantens evne til at bruge den. Det er kronisk mangelfuldt i nordkystjord, der bruges til havebrug, men dette afhjælpes let med Borax påført jorden.

Molybdæn MO molybdæn hjælper bakterier og jordorganismer med at konvertere nitrogen i luften til opløselige nitrogenforbindelser i jorden, så det er især nødvendigt af bælgplanter.

Det er også vigtigt i dannelsen af ​​proteiner fra opløselige nitrogenforbindelser. Jern er en bestanddel af mange forbindelser, der regulerer og fremmer vækst og er let tilgængelig i nordkystens syrejord.

Mangan hjælper med fotosyntesen. Kobber er en væsentlig bestanddel af enzymer i planter og er let tilgængelig i nordkystjord, selvom det kan være mangelfuldt i rød jord. Zink hjælper med produktionen af ​​et plantehormon, der er ansvarlig for stammeforlængelse og bladudvidelse. Bor hjælper med dannelsen af ​​cellevægge i hurtigt voksende væv. Molybdæn hjælper bakterier og jordorganismer med at konvertere nitrogen i luften til opløselige nitrogenforbindelser i jorden, så det er især nødvendigt med bælgfrugter.


Plantevævsanalyse: En vigtig del af næringsstofstyring

Denne side giver en oversigt over næringsstof og fysiologiske lidelser. De relaterede værktøjer, der er anført i slutningen af ​​siden, gav detaljerede oplysninger om identifikation og håndtering af sådanne lidelser. Det er vigtigt at have ekspertidentifikation af næringsstof og fysiologiske lidelser, da symptomer kan forveksles med sygdomsproblemer. Næringsforstyrrelser er forårsaget af mangel på plante næringsstoffer eller tilstedeværelsen af ​​næringsstoffer på niveauer, der er giftigt for planten. De påvirker plantesystemets funktion. Når han lider af næringsstof eller fysiologiske lidelser, udviser planten sygdomslignende symptomer; Derfor forveksles undertiden næringsstofforstyrrelser for en sygdom.

Jordanalyse. Denne service tilvejebringer en analyse af jordtekstur, pH, organisk stof og tre vigtige plante næringsstoffer (kalium, fosfor og magnesium).

Interpreting Soil Test Results

When you're providing those extra nutrients for your plants, be sure to measure fertilizers accurately and apply them safely. Fertilizer run-off ends up in nearby streams and ultimately upsets the water quality in your community. Fertilizers are not plant food! Although it is common practice to call them plant foods, this is a misnomer. Plants produce their own food using water, carbon dioxide, and energy from the sun. Plant nutrients consist of 17 elements essential to plant growth. Nitrogen, phosphorous, and potassium are considered fertilizer macronutrients because plants require them in larger quantity for maximum growth.

Soil Testing for Ohio Lawns, Landscapes, Fruit Crops, and Vegetable Gardens

Log på. Fertilizing plants without knowing the soil pH and fertility is like planning a trip without knowing the starting point. You have to know where you are to know what steps to take to get to your destination. You must know the existing pH and fertility to decide how much if any lime and fertilizer to apply for optimum plant growth. Soil testing is a quick and accurate method to determine the relative acidity of the soil pH and the level of several essential nutrients phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sodium, sulfur, manganese, copper, and zinc needed.

Improving plant nutrient management is important for environmental, economic, and social considerations.

Macronutrients in plants

Ball, Extension Agronomy Specialist R. Baker, Extension Agronomist. Print Friendly PDF. The only way to know whether a crop is adequately nourished is to have the plant tissue analyzed during the growing season. What Plant Tissue Analysis Shows Plant tissue analysis shows the nutrient status of plants at the time of sampling. This, in turn, shows whether soil nutrient supplies are adequate.

Grain nutrient analysis and its role in management

Worldwide population is increasing and food production has to double to keep up with the growing demand. We give agribusinesses opportunities to grow with fewer recources. Monitor and analyse soil fertility real-time, fast and affordable. Manage soil fertility during growing season and in the field, even in remote areas. Have always access to your data via your portal. SoilCares services. Measure the quality of nutrients in silages and raw materials instantly and gain control over raw materials and your feeding programme.

In plant nutrition, it is important that there is no deficiency in primary or secondary macroelements or in essential microelements.

Water & Nutrient efficiency

Home Government -. General Information. Community Gardens.

Agronomic Insights

RELATED VIDEO: How to Test Your Soil for Nutrients

Nutrient management is critical in order to increase or maintain crop yields on a single parcel of agricultural land. To meet crop needs throughout a growing season soil fertility must be consistently high. There are fourteen nutrients that are supplied to crops from soil and fertilizer sources. Of these, 6 are generally considered macronutrients, while the rest are micronutrients. Macronutrients are used in relatively larger amounts by the plant, however micronutrient deficiencies can be equally damaging to yield and profitability. Soil testing is a critical component in determining those nutrients that are already available and those that may be in limited supply.

Jump to navigation.

Fact Sheets And Publications

Modern growing practices include scientific evaluations of soil, water, fertilizers, diseases, etc. While some tests are best performed by a laboratory, others can be easily conducted on location, saving time and money. For horticultural applications, the unit of measure is often expressed as millimhos. Absolutely pure water is actually a poor electrical conductor. It is the substances or electrolytes dissolved in the water which determine how conductive the solution will be. Therefore, EC can be an excellent indicator of:.

Phosphorus P takes its rightful place alongside Nitrogen and Potassium among the three primary macronutrients essential to successful plant growth. Without Phosphorus, photosynthesis could not occur. Phosphorus plays a key role in complex energy transformations that are necessary to all life, as a main ingredient in ATP adenosine triphosphate. That is just the beginning.


Se videoen: Skyttes Økologi - et økologisk gartneri (August 2022).